Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/3b39a5ed-d147-4b86-9173-889c4af58b4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/e2e137ff-9d6e-42c9-96bc-ee50371d2aaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/f7c88539-b7f5-4ae9-aa46-38cc6e207c1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/3e422856-f710-423e-850a-a73a93ab7d04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/442ec766-8162-4215-bf65-21ac205ef149.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/6ec6da80-fd9d-41b0-8f56-d8e99517bb0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/efbd6508-1933-452c-9a2c-e033bd9bf2b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/073011a0-7464-48f1-82cf-0a559d8aff48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/cf98361b-bca6-48ed-aa63-c9c72da574b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/c534f9a2-94f8-474f-9ba6-a09e006743fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/e5ee44d5-dd25-48f9-9709-149132d3a642.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/331b7328-dc23-455c-ba4b-2abbc045a1b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/3961f719-9323-4498-98cb-7ca6658d0ee6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/b094da9d-41a5-4fca-b64e-79775db16aa8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/c178dcba-24c8-4bda-bd5d-1bd7c7823974.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/dea67d4e-0960-4bfe-8742-dcd37db73fe0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/c28f285d-bf92-41cc-8008-ae54429c7b0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/0be1bf7b-98a0-4f68-8b27-00896e8cb974.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/2c07d113-deb8-4ac6-abc2-ba7c794313eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/972d9fe0-97ce-4b43-a78a-49d2c1cfd0ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/3b39a5ed-d147-4b86-9173-889c4af58b4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/e2e137ff-9d6e-42c9-96bc-ee50371d2aaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/f7c88539-b7f5-4ae9-aa46-38cc6e207c1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/3e422856-f710-423e-850a-a73a93ab7d04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/442ec766-8162-4215-bf65-21ac205ef149.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/6ec6da80-fd9d-41b0-8f56-d8e99517bb0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/efbd6508-1933-452c-9a2c-e033bd9bf2b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/073011a0-7464-48f1-82cf-0a559d8aff48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/cf98361b-bca6-48ed-aa63-c9c72da574b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/c534f9a2-94f8-474f-9ba6-a09e006743fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/e5ee44d5-dd25-48f9-9709-149132d3a642.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/331b7328-dc23-455c-ba4b-2abbc045a1b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/3961f719-9323-4498-98cb-7ca6658d0ee6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/b094da9d-41a5-4fca-b64e-79775db16aa8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/c178dcba-24c8-4bda-bd5d-1bd7c7823974.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/dea67d4e-0960-4bfe-8742-dcd37db73fe0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/c28f285d-bf92-41cc-8008-ae54429c7b0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/0be1bf7b-98a0-4f68-8b27-00896e8cb974.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/2c07d113-deb8-4ac6-abc2-ba7c794313eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274762/972d9fe0-97ce-4b43-a78a-49d2c1cfd0ee.jpg
参考: EMP016-FC
销售价格
POA
参考: EMP016-FC


物业特色

 • 加热
 • 空调
 • 蓄能器术语
 • Espaço Exterior
 • 接近: 海灘, 高尔夫球, 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • Electric network
 • 建造年份: 2024
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Sul, Este, Oeste
 • 地板: 5
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 一线属性
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 河景, 海滩景观, 滨海景观, 海景, 城市景观, 花园景观
 • 全景
 • 带停车场
 • 收集
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 储藏室
 • 车库
 • 停车场
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • 太阳能加热
 • Aquecimento eléctrico
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

查询

Canidelo Vila Nova de Gaia

8 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
A01426.A-FC 1 公寓 3 3 128 m2 145,2 m2 775 000€ 了解更多
A01426.C-FC 2 公寓 3 3 128 m2 145,2 m2 925 000€ 了解更多
A01426.E-FC 3 公寓 3 3 128 m2 145,2 m2 975 000€ 了解更多
A01426.H-FC 1 公寓 3 3 124,5 m2 141,3 m2 650 000€ 了解更多
A01426.J-FC 2 公寓 3 3 124,5 m2 141,3 m2 725 000€ 了解更多
A01426.P-FC 1 公寓 3 3 127,95 m2 145,15 m2 675 000€ 了解更多
A01426.R-FC 2 公寓 3 3 127,95 m2 145,15 m2 750 000€ 了解更多
A01426.T-FC 3 公寓 3 3 127,95 m2 145,15 m2 825 000€ 了解更多