Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/1823012d-4642-46fc-b308-d35e5124d3b9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/1ca84e7f-4afa-4ba5-a5ec-549c64e3c976.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/fcf2a241-8c8e-48a6-977f-58f30291e716.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/55fc5a3e-ab16-4402-a0e4-1e45dfe56400.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f67a4a51-fc91-48d8-933d-27fec6bcb435.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/5b6ea674-970b-49b7-98d7-7bf12833955d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/535f1b2e-934a-437b-b8fa-23984fe919e2.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/e8809ef7-487e-487e-9286-f27cfd71b28c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/d4f12dc2-5853-4a50-af42-07c9217c595b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/2dbaaff1-db1f-447a-9502-e9bf392ad5fb.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/240b66bf-e7da-40f5-a8ab-7761408a5365.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/1be0d03e-27b7-42ff-bf68-ded4ce8fa080.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/79aba300-28df-4c49-b9bd-e8d64cd85fd6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/4badc59b-e003-42ed-9a4b-9b178b78487b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f6bc41e9-fbaa-458b-84e5-59fad9b6871f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f9eeda63-3035-4273-b756-4e5f6563f35a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f61e2334-8ca8-4756-bd9c-8741aa5a3f2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/a5dc99a6-691f-4e14-aede-b00fc0f51206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/5c56e8e9-0c98-4e53-bc55-4d5f6c674be3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/08256f2a-5932-47ed-8c27-c68634883bad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/550fd576-870c-425d-b9a3-419572765336.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/3d6f7d5a-520f-4e8c-b3cd-3cff540c071a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/1823012d-4642-46fc-b308-d35e5124d3b9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/1ca84e7f-4afa-4ba5-a5ec-549c64e3c976.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/fcf2a241-8c8e-48a6-977f-58f30291e716.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/55fc5a3e-ab16-4402-a0e4-1e45dfe56400.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f67a4a51-fc91-48d8-933d-27fec6bcb435.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/5b6ea674-970b-49b7-98d7-7bf12833955d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/535f1b2e-934a-437b-b8fa-23984fe919e2.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/e8809ef7-487e-487e-9286-f27cfd71b28c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/d4f12dc2-5853-4a50-af42-07c9217c595b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/2dbaaff1-db1f-447a-9502-e9bf392ad5fb.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/240b66bf-e7da-40f5-a8ab-7761408a5365.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/1be0d03e-27b7-42ff-bf68-ded4ce8fa080.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/79aba300-28df-4c49-b9bd-e8d64cd85fd6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/4badc59b-e003-42ed-9a4b-9b178b78487b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f6bc41e9-fbaa-458b-84e5-59fad9b6871f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f9eeda63-3035-4273-b756-4e5f6563f35a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/f61e2334-8ca8-4756-bd9c-8741aa5a3f2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/a5dc99a6-691f-4e14-aede-b00fc0f51206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/5c56e8e9-0c98-4e53-bc55-4d5f6c674be3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/08256f2a-5932-47ed-8c27-c68634883bad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/550fd576-870c-425d-b9a3-419572765336.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274756/3d6f7d5a-520f-4e8c-b3cd-3cff540c071a.jpg
参考: EMP015-FC
销售价格
POA
参考: EMP015-FC


物业特色

 • 加热
 • 空调
 • 蓄能器术语
 • Espaço Exterior
 • 接近: 海灘, 高尔夫球, 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • Electric network
 • 建造年份: 2024
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Sul, Este, Oeste
 • 地板: 5
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 一线属性
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 河景, 海滩景观, 滨海景观, 海景, 城市景观, 花园景观
 • 全景
 • 带停车场
 • 收集
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 储藏室
 • 车库
 • 停车场
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • 太阳能加热
 • Aquecimento eléctrico
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

查询

Canidelo Vila Nova de Gaia

1 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
A01424.T-FC 3 公寓 2 2 87,12 m2 120,16 m2 460 000€ 了解更多